Sekretess

Allmänna integritetsbestämmelser

 

Information till dig som kund i enlighet med artikel 13 i GDPR

 

Integritetspolicy Facebook-fansida

 

Allmänna integritetsbestämmelser

 

Denna personuppgiftspolicy innehåller information om de personuppgifter vi samlar in vid din användning av vår webbplats. Personuppgifter är alla sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person, exempelvis namn, adress, e-postadresser och ditt användarbeteende. Framily har vidtagit omfattande tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från slumpmässiga eller avsiktliga manipulationer, förlust, förstörelse eller från åtkomst för obehöriga personer. Våra säkerhetsåtgärder kontrolleras regelbundet och anpassas till den teknologiska utvecklingen.

 

1. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig i enlighet med art. 4, stycke 7 EU:s dataskyddsförordning (GDPR) är Framily GmbH, Eppendorfer Baum 23, 20249 Hamburg, Tyskland.

 

2. Kontaktuppgifter till ansvarig för personuppgiftsfrågor

Om du har frågor om vår personuppgiftshantering kan du när som helst nå oss via e-post: datenschutz@r via vår vanliga e-postadress och förklara att du har frågor om hantering av personuppgifter.

 

3. Dina rättigheter

Du har följande rättigheter avseende de personuppgifter som Framily hanterar:

3.1 Allmänna rättigheter

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi hanterar.  Du har även rätt att be oss korrigera, radera eller begränsa och invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du har också rätt till dataportabilitet vilket innebär en rätt att få ut de personuppgifter vi hanterar om dig. Om behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke har du också rätt att dra tillbaka ditt samtycke med omedelbar verkan.

3.2 Rättigheter vid personuppgiftsbehandling enligt berättigat intresse

Du har enligt artikel 21 i GDPR rätt att när som helst på grund av din specifika situation invända mot behandlingen av dina personuppgifter som sker enligt artikel 6 f i GDPR (personuppgiftsbehandling för att ta tillvara på ett berättigat intresse). Detta gäller också för profilering som sker med stöd av denna bestämmelse. Om du invänder mot personuppgiftsbehandlingen kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter, såvida vi inte har några särskilda anledningar för behandlingen som väger tyngre dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen måste ske för att kunna tillvarata, utöva eller försvara oss mot juridiska anspråk.

3.3 Rättigheter vid direktreklam

Om vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du i enlighet med artikel 21.2 i GDPR rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för sådan marknadsföring. Detta gäller också för profilering om den är kopplad till sådan direkt marknadsföring. Om du invänder mot behandlingen för direkt marknadsföring kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

3.4 Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har dessutom rätt att lämna in klagomål avseende vår personuppgiftsbehandling till ansvarig tillsynsmyndighet, Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifterna till Integritetsskyddsmyndigheten är:

Integritetsskyddsmyndigheten Box 8114 104 20 Stockholm, e-post: imy@imy.se

 

4. Registrering av personuppgifter vid besök på vår webbplats

När du använder webbplatsen enbart i informationssyfte, det vill säga om du inte registrerar dig eller på annat sätt överför information till oss, registrerar vi endast de personuppgifter som din webbläsare överför till vår server. Den information som registreras är följande uppgifter:

IP-adress, begärans datum och klockslag, tidszonskillnad till Greenwich Mean Time (GMT), begärans innehåll (konkret sida), åtkomststatus/HTTP-statuskod, respektive överförd datamängd, den webbplats från vilken begäran kommer, webbläsare, operativsystem och dess gränssnitt, webbläsarens språk och version.

Dessa uppgifter är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla vår webbplats till dig och garantera webbplatsens stabilitet och säkerhet. Intresset av att hantera dina personuppgifter för detta ända mål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet. Den juridiska grunden för denna hantering är artikel 6.1 (f) i GDPR.

 

5. Användningssätt för produktkonfiguratorn och inköp på vår webbplats

På vår webbplats har du möjlighet att med hjälp av vår konfigurator personanpassa produkter (t.ex. böcker, kalendrar) enligt dina önskemål och genom att ange dina personuppgifter. Under denna personanpassning registreras följande uppgifter: barnets namn, barnets ålder, adress, födelsedag, föräldrarnas namn, foto av barnet eller anhöriga, personliga preferenser (t.ex. klädsel). Vilka uppgifter som registreras kan variera beroende på produktval. Dessa uppgifter använder vi uteslutande för att skapa de produkter du har konfigurerat. Om du köper en av de produkter du har konfigurerat via vår webbplats sparas dina uppgifter hos oss i enlighet med lagstadgade tidsfrister. Om du inte inom 30 dagar köper de produkter som du har konfigurerat på vår webbplats raderas de uppgifter som du angett i samband med konfigurationen. Den rättsliga grunden för denna hantering är artikel 6.1 (b) i GDPR.

 

6. Kontakt via e-post eller kontaktformulär

När du kontaktar oss via e-post eller via ett kontaktformulär sparas de uppgifter du lämnar (din e-postadress, ev. ditt namn och telefonnummer) av oss för att vi ska kunna hjälpa dig. Den rättsliga grunden för denna hantering är artikel 6.1 (f) i GDPR. I den utsträckning vi ber dig om uppgifter som inte krävs för att kontakta dig är dessa uppgifter markerade som frivilliga uppgifter. Uppgifterna används för att konkretisera din förfrågan och för att vi ska kunna hantera ditt ärende mer effektivt. Dessa uppgifter lämnar du uttryckligen frivilligt och med ditt samtycke i enlighet med artikel 6. 1 (a) i GDPR. I den utsträckning de frivilligt lämnade uppgifterna är kommunikationskanaler (exempelvis e-postadress och telefonnummer) samtycker du dessutom till att vi vid behov kan kontakta dig via denna kommunikationskanal vid hanteringen av ditt ärende. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Hanteringen av personuppgifterna i detta sammanhang raderas när hanteringen inte längre är nödvändig, eller begränsas i det fall som lagstadgade förvaringsskyldigheter föreligger.

 

 7. Zendesk

Vi använder Zendesk-tjänsten från Zendesk, Inc., 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, USA för att ge vår support. Supportbiljetter skapas via denna tjänst, som vi och du, som registrerad användare av våra produkter, kan använda för att rekapitulera statusen för din förfrågan när som helst (och vi kan initiera ytterligare steg vid behov). Den rättsliga grunden för den associerade behandlingen av personuppgifter är skyddet av vårt berättigade intresse av att tillhandahålla snabbt och effektivt stöd till användarna av våra produkter (art. 6.1 (f) i GDPR), och vid behov art. 6.1 (b) i GDPR om din begäran syftar till att ingå ett avtal eller behandling är nödvändig för att fullgöra ett avtalsförhållande mellan oss.

Vi har slutit ett databehandlaravtal med Zendesk. Ändå kan data överföras eller lagras av Zendesk i ett så kallat osäkert tredjeland. För detta ändamål har vi kommit överens om standardavtalsklausuler med Zendesk. Dessutom har Zendesk dataskyddsriktlinjer som gäller över hela företaget och som har godkänts av den irländska tillsynsmyndigheten, de så kallade Binding Corporate Rules (BCR), tillgängliga här.

Du kan hitta mer information om dataskydd på Zendesk på: https://www.zendesk.de/company/privacy-and-data-protection/

 

8. Nyhetsbrev

8.1. Allmän information

Genom att lämna ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 (a) i GDPR kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev. I nyhetsbrevet informerar vi dig löpande om aktuella erbjudanden.

För registreringen av vårt nyhetsbrev använder vi oss av ett så kallat double opt-in-förfarande. Det innebär att vi efter din registrering skickar ett e-postmeddelande till den angivna e-postadressen där du behöver bekräfta att du vill erhålla nyhetsbrevet.

Utöver detta sparar vi tidpunkten för din registrering och din bekräftelse. Syftet med förfarandet är att kunna styrka din registrering och kunna undersöka eventuellt missbruk av dina personuppgifter.

Den enda obligatoriska uppgiften du behöver lämna för att vi ska kunna skicka dig nyhetsbrevet är din e-postadress. Efter din bekräftelse sparar vi din e-postadress för att kunna skicka dig nyhetsbrevet. Den juridiska grunden för denna hantering är artikel 6.1 (a) i GDPR.

Du har dessutom möjlighet att lämna ditt samtycke till att prenumerera på nyhetsbrev från följande företag som är kopplade till oss:

• Tiger Media Deutschland GmbH

• StoryDOCKS GmbH

Du kan när som helst återkalla samtycket till mottagande av nyhetsbreven och därigenom avbeställa nyhetsbrevet. Du återkallar samtycket genom att klicka på den länk som finns i varje nyhetsbrev eller genom att ta kontakt med oss enligt ovan.

8.2. Spårning av nyhetsbrev

Vi vill framhålla att vi utvärderar ditt användarbeteende när vi skickar nyhetsbrev till dig. För denna utvärdering innehåller e-postmeddelandena så kallade webb-beacons och spårningspixlar som sparats på vår webbplats. För utvärderingarna kopplar vi samman de nämnda uppgifterna med din e-postadress och ett individuellt ID. Även länkar som förekommer i nyhetsbrevet innehåller detta ID.

Med de ovan nämnda uppgifterna skapar vi en användarprofil för att anpassa nyhetsbrevet efter dina individuella intressen. Vi registrerar när du läser våra nyhetsbrev, vilka länkar i nyhetsbrevet som du klickat på och drar utifrån detta slutsatser om dina personliga intressen.

Uppgifterna sparas så länge du prenumererar på nyhetsbrevet. Du kan när som helst invända mot spårningen av användarbeteendet genom att avregistrera dig från vårt nyhetsbrev med hjälp av den avregistreringslänk som finns i varje e-postmeddelande.

Spårningen av ditt användarbeteende är inte möjligt om du som standardinställning har avaktiverat visning av bilder i ditt e-postprogram. Nyhetsbrevet visas då inte fullständigt och det kan hända att du inte kan använda alla funktionerna i nyhetsbrevet. Om du aktiverar visning av bilder manuellt sker den spårning som nämnts ovan.

 

9. Registrering och portalanvändning

Du har möjlighet att skapa ett kundkonto hos oss och på så sätt registrera dig som kund. För registreringen av ditt kundkonto registrerar och sparar vi följande uppgifter om dig:

• Tilltal

• Titel

• Förnamn

• Efternamn

• E-postadress (användarnamn)

• Lösenord

• Adress

Det är obligatoriskt att ange dessa uppgifter för att kunna registrera dig som kund. Övriga uppgifter kan du ange frivilligt genom att använda vår portal.

Efter registreringen erhåller du en personlig, lösenordskyddad åtkomst till ditt kundkonto och kan kontrollera och administrera de sparade uppgifterna om dig. Registreringen är frivillig, men kan vara en förutsättning för att kunna använda alla våra tjänster.

Om du använder vår portal sparar vi dina uppgifter som krävs för fullgörande av avtalet, inkluderat uppgifter om betalningssätt vid behov, tills du slutgiltigt raderar din åtkomst. Vidare sparar vi de frivilliga uppgifter du har angett under den tid som du använder portalen, såvida du inte raderar dem vid ett tidigare tillfälle. Du kan administrera och ändra alla uppgifter i det skyddade kundområdet. Den juridiska grunden för hanteringen av personuppgifterna artikel 6.1 (a), (b) och (f) i GDPR.

 

10. Onlinebeställningar – webbshopen

Om du genomför en online-beställning på vår webbplats registrerar vi de olika uppgifterna som är nödvändiga för fullgörande av avtalet. Den juridiska grunden för denna hantering av personuppgifter är slutande och genomförande av ett avtal i enlighet med artikel 6.1 (b) i GDPR. Personuppgifterna sparas under avtalstiden och i enlighet med rättsliga förpliktelser. För betalningen använder vi oss av olika betalningsleverantörer. Betalningsleverantörerna anges i samband med beställning och tar direkt emot dina uppgifter och är därmed mottagare av de personuppgifter du registrerar i samband med betalningen. Den juridiska grunden för anlitande av betalningsleverantörer är genomförandet av avtalet i enlighet med artikel 6. 1 (b) i GDPR. Uppgifterna sparas i syfte att genomföra betalningen och under den tid betalningen tar.

 

11. Deltagande i tävlingar

Om du deltar i tävlingar registrerar vi  de personuppgifter om dig som är nödvändiga för att kunna genomföra tävlingen. Vanligtvis handlar det  om ett individuellt tävlingsbidrag (t.ex. en kommentar eller ett foto) samt ditt namn och kontaktuppgifter. I vissa fall kan vi vidarebefordra dina uppgifter till någon av våra tävlingspartners, t.ex. för att du ska kunna få vinsten. Behandlingen och vidarebefordran av uppgifterna kan variera beroende på tävlingen och beskrivs därför närmre i respektive tävlingsvillkor i anslutning till varje tävling. Att delta i tävlingen och därmed godkännandet av att dina personuppgifter registreras i samband med  tävlingen är alltid frivilligt. Den juridiska grunden för hanteringen av personuppgifterna är ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 (a) i GDPR. Dina personuppgifter raderas efter att tävlingen har avslutats.

 

12. Jobbansökningar

Du kan lämna in jobbansökningar till oss på elektronisk väg, exempelvis via e-post. Dina personuppgifter används endast för att hantera din ansökan och vi vidarebefordra inte några uppgifter till tredje part. Observera dock att e-postmeddelanden som skickas okrypterat inte är skyddade från obehörig åtkomst.

Om du har sökt en viss tjänst inom vårt företag och denna redan har tillsatts eller om vi ser dig som lika eller mer lämpad för en annan tjänst, vidarebefordrar vi gärna din ansökan inom vårt företag. Vi ber dig meddela oss om du inte samtycker till att dina personuppgifter vidarebefordras för detta ändamål. Vidarebefordran till andra företag inom vår koncern sker endast om du har samtyckt till detta.

Dina personuppgifter raderas omedelbart efter att ansökningsprocessen har avslutats eller efter högst 6 månader, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till att dina uppgifter sparas under en längre tid eller om vi har slutit ett avtal med dig. Den juridiska grunden för hanteringen av personuppgifterna för detta ändamål är artikel 6.1 (a), (b) och (f) i GDPR.

 

13. Cookies

Cookies är data som sparas på din dator när du besöker en webbplats och som gör att din webbläsare kan allokeras. Cookies överför information till det stället som placerar cookies. Cookies kan lagra olika uppgifter, exempelvis dina språkinställningar, varaktigheten för ditt besök på vår webbplats eller dina inlägg du gjort på webbplatsen. På så sätt behöver du inte ange önskad formulärdata varje gång besöker webbplatsen. Den information som lagras i cookies kan också användas för att identifiera preferenser och anpassa innehållet på webbplatsen efter dina intressen.

Det finns olika typer av cookies. Sessionscookies innehåller mängder av data som endast tillfälligt lagras i minnet och som raderas när du stänger din webbläsare. Varaktiga cookies raderas automatiskt efter en viss period, vilket kan variera beroende på typ av cookie. För denna typ av cookies kan informationen också sparas i textfiler på din dator. Du kan ta bort dessa cookies när som helst med hjälp av inställningarna i din webbläsare.

Förstapartscookies ställs in av webbplatsen du vid varje tillfälle besöker. Endast denna webbplats kan läsa information från dessa cookies. Tredjepartscookies ställs in av andra aktörer än de som äger webbplatsen som du besöker. Dessa cookies används exempelvis i marknadsföringssyfte av olika företag.

Den rättsliga grunden för eventuell behandling av personuppgifter med hjälp av cookies samt tiden som de sparas kan variera. Om du har gett oss ditt samtycke är den rättsliga grunden artikel 6.1 (a) i GDPR. I den mån behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av våra övervägande berättigade intressen, är den rättsliga grunden artikel 6.1 (f) i GDPR. Det angivna syftet motsvarar då vårt berättigade intresse.

Vi använder cookies för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt, för att tillhandahålla grundläggande funktioner, för att mäta räckvidd och för att skräddarsy våra tjänster till önskade intresseområden.

Du kan när som helst radera cookies som är lagrade på din enhet. Om du vill förhindra fortsatt lagring av cookies kan du göra det via inställningarna i din webbläsare. Instruktioner för vanliga webbläsare hittar du här: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Google Chrome mobile, Microsoft Edge Browser, Safari, Safari mobile. Du kan också installera så kallade annonsblockerare. Observera dock att vissa funktioner på vår webbplats kanske inte fungerar om du har avaktiverat användningen av cookies.
 
När du besöker vår webbplats informeras du om användningen av cookies med hjälp av en informationsbanner som också hänvisar till denna integritetspolicy. Du blir också tillfrågad om samtycker till användningen av vissa cookies, särskilt de som är relevanta för personanpassning av tjänster och marknadsföringsåtgärder. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med omedelbar verkan genom att klicka på medföljande länk till inställningarna för cookiehanteringen och där ta bort haken som tillåter den aktuella behandlingen.

 

14. Google Analytics

Om du har gett oss ditt samtycke använder vi Google Analytics på webbplatsen, som är en webbanalystjänst från Google LLC. Ansvarig organisation för användare i EU/EES och Schweiz är Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google").

Användningen inkluderar Universal Analytics-driftläge. Detta gör det möjligt att tilldela data, sessioner och interaktioner från flera enheter till ett pseudonymanvändar-ID och på så sätt analysera dina aktiviteter på olika enheter.

Google Analytics använder cookies som gör det möjligt att analysera din användning av vår webbplats. Informationen som samlas in genom cookies överförs vanligtvis till en Google-server i USA för att sparas.

Vi använder också Google-signaler. Detta innebär att Google Analytics samlar in ytterligare information om dig om du har aktiverat anpassade annonser (intressen och demografisk data) och att annonser kan skickas till dig vid kampanjer för åter-marknadsföring på flera enheter.
 
Vi använder en funktion för maskering av din IP-adress som heter “anonymizeIP”. Eftersom IP-anonymisering har aktiverats på vår webbplats förkortas din IP-adress av Google inom Europeiska unionens medlemsstater eller i medlemsländer inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall skickas hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där istället. IP-adressen som överförs från din webbläsare till Google Analytics kommer inte att kopplas samman med annan information från Google.


 Under ditt besök på vår webbplats sparas bland annat följande uppgifter:
 
•    De sidor som du har besökt, din “klicklista”
•    Information i syfte att uppnå “webbplatsmål” (exempelvis anmälningar till nyhetsbrev, nedladdningar och köp)
•   Information om  ditt användarbeteende (till exempel antal klick, uppehållstid och hur fort du lämnar webbplatsen)
•    Din ungefärliga plats
•    Din IP-adress (i förkortad form)
•    Teknisk information avseende din webbläsare och den enhet du använder (t.ex. språkinställningar och bildskärmsupplösning)
•    Din internetleverantör
•    Hänvisnings-URL (den webbplats och det reklammaterial som du eventuellt har dirigerats ifrån)
 
Google använder denna information på uppdrag av den som driver webbplatsen för att utvärdera din pseudonymanvändning av webbplatsen och för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet. Rapporterna från Google Analytics används för att analysera hur väl vår webbplats fungerar och hur framgångsrika våra marknadsföringskampanjer är.
 
Mottagaren av uppgifterna är Google Ireland Limited och är i detta avseende personuppgiftsbiträde. För detta ändamål har vi ett avtal om uppdrag för behandling med Google. Google LLC, som har sitt säte i Kalifornien, USA, och även amerikanska myndigheter har åtkomst till data som Google sparar. Överföring av uppgifter till USA kan inte begränsas.

De uppgifter som skickas av oss och som är kopplade till cookies kommer automatiskt att raderas efter 14 månader. Borttagning av sådana uppgifter vars tidsbegränsning för datalagring har uppnåtts ska automatiskt äga rum en gång i månaden. Du kan också förhindra att cookies sparas genom en motsvarande inställningar i din webbläsare. Om du ställer in webbläsaren på ett sådant sätt att alla cookies avvisas, kan det dock uppstå en begränsning av funktionaliteten på vår webbplats och andra webbplatser.


Dessutom kan du förhindra att Google samlar in de uppgifter som genereras av cookies och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt behandlingen av dessa uppgifter genom du

 a. inte samtycker till att en cookie sätts, eller
 b. laddar ner och installerar ett insticksprogram för att avaktivera Google Analytics under följande länk HÄR.

Rättslig grund för denna hantering av personuppgifter är ditt samtycke enligt artikel 6.1 (a) i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att använda cookie-inställningen [HÄR ÄR LÄNKEN TILL INSTÄLLNINGARNA FÖR SAMTYCKESVERKTYGEN] och där göra dina ändringar.
 För mer information om Google Analytics villkor för användning och integritetsskydd hos Google kan du läsa på https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ och https://policies.google.com/?hl=sv.

 

15. Onlinenärvaro på Facebook, Instagram, YouTube och Pinterest

Vi finns på de ovan nämnda sociala nätverken och plattformarna för att kunna kommunicera med de kunder, intressenter och användare som är registrerade och aktiva där samt för att kunna informera om våra erbjudanden och tjänster.

Dina personuppgifter behandlas av de sociala nätverken och plattformarna för marknadsforsknings- och marknadsföringsändamål. På så sätt kan dessa leverantörer skapa användarprofiler utifrån ditt användarbeteende och de intressen du har. Profilen kan sedan användas för att visa relevanta annonser som motsvarar dina presumerade intressen på plattformarna och på andra sidor. För dessa ändamål lagras vanligtvis cookies på din dator där ditt användarbeteende och dina intressen sparas. I användarprofilen kan personuppgifter sparas oberoende av vilka enheter som används (framförallt om du som användare är medlem på de olika plattformarna och då är inloggad på varje plattform). Du kan när som helst radera sparade cookies med hjälp av dina webbläsarinställningar.

Behandlingen av personuppgifterna sker utifrån våra berättigade intressen av en effektiv information och en modern kommunikation med användarna i enlighet med artikel 6.1 (f) i GDPR. Om du vid användningen av respektive plattform ombeds samtycka till behandlingen av dina personuppgifter (exempelvis genom att du ger ditt samtycke när du loggar in eller registrerar dig på plattformen genom att bocka i en kryssruta eller klicka på en knapp) är den juridiska grunden för behandlingen artikel 6.1 (a) samt artikel 7 i GDPR.

När du använder de sociala nätverken och plattformarna kan dina uppgifter behandlas i länder utanför den Europeiska unionen (EU) eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I dessa länder kan skyddet för personuppgifter vara svagare än de regler som finns inom EU/EES. På så sätt kan det här finnas risker, framförallt på grund av att din möjlighet att utnyttja dina rättigheter (exempelvis din rätt till tillgång, korrigering eller radering av dina personuppgifter) kan vara begränsad.

För en detaljerad överblick av respektive plattforms hantering av dina personuppgifter och din möjlighet att invända mot hanteringen (opt out) hänvisar vi till följande nedanstående länkar för varje leverantörers uppgifter för de sociala nätverk och plattformar vi använder oss av. På respektive leverantörs webbplats kan du även hitta information kring tillgångsförfrågningar och dina rättigheter som användare. Det är enbart leverantörerna av plattformarna som har åtkomst till dina användaruppgifter och som direkt kan vidta motsvarande åtgärder och ge information om deras hantering. Om du ändå skulle behöva hjälp är du välkommen att kontakta oss.

•    Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) – sekretesspolicy, opt out och http://www.youronlinechoices.com, Privacy Shield

•    Google/YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – sekretesspolicy, opt out, Privacy Shield

•    Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) – sekretesspolicy/opt out

•    Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA) – sekretesspolicy/opt out

 

16. Trustpilot

Du har möjlighet att recensera Framily genom tjänsten "Trustpilot" från Trustpilot A / S, Pilestræde 58, 5, 1112 Köpenhamn, Danmark ("Trustpilot"). För detta ändamål kan Framily också kontakta dig via e-post för att be dig betygsätta tjänster och / eller produkter som du har fått från oss, för att få din feedback och för att förbättra vår service och våra produkter. Du är naturligtvis tillåten att skicka ett betyg. Vi använder Trustpilot A / S för att samla in din feedback, vilket innebär att vi lämnar ditt namn, din e-postadress och ditt referensnummer till Trustpilot för detta ändamål. Framily kan också använda denna feedback i andra dokument och reklammaterial för reklamändamål.

 

Om du vill undvika sådan databehandling bör du inte delta i denna undersökning. Denna databehandling används för att förbättra våra produkter och tjänster och ska ses som vårt legitima intresse. Om du skickar din data genom att klicka på länken i vår inbjudan godkänner du dataskyddsbestämmelserna och de allmänna villkoren för Trustpilot. Om du deltar i det här feedbacksystemet kommer din data att publiceras på vår webbplats och på Trustpilots webbplats. Uppgifterna kommer inte att delas med tredje part.

 

Vi har ingått ett kontrakt med Trustpilot för behandling av denna orderdata för att säkerställa att de europeiska standarderna för laglig databehandling (DPA) följs. Den rättsliga grunden är Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR, baserat på vårt legitima intresse av att ständigt förbättra våra tjänster. Om du vill veta mer om hur Trustpilot behandlar dina uppgifter kan du läsa sekretesspolicyn här. Du kan också när som helst invända mot behandlingen av dessa uppgifter.

 

17. Dataöverföring

Utgångspunkten är att dina personuppgifter aldrig överförs till tredje part, såvida vi inte enligt gällande lagstiftning är skyldiga att göra det, vidarebefordran av uppgifterna krävs för att genomföra avtalsrelationen, eller du på förhand uttryckligen har samtyckt till att dina uppgifter vidarebefordras.

Externa leverantörer och partnerföretag, som exempelvis leverantörer av online-betalningstjänster eller det transportföretag som anlitats för att utföra en leverans till dig erhåller endast dina uppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att genomföra din beställning. De överförda uppgifterna begränsas till enbart det som är ett nödvändigt. I den utsträckning våra leverantörer kommer i kontakt med dina personuppgifter, säkerställer vi inom ramen för orderhanteringen i enlighet med artikel 28 i GDPR att dessa leverantörer uppfyller kraven enligt gällande dataskyddslagstiftning på samma sätt som vi gör. Vi hänvisar också till leverantörernas sekretessinformation. För innehållet i de externa tjänsterna är respektive leverantör ansvarig. Vi genomför dock en rimlig kontroll av de tillhandahållna tjänsterna för att säkerställa att de uppfyller de lagstadgade kraven avseende hantering av personuppgifter.

Det är viktigt för oss att vi behandlar dina uppgifter korrekt och följer de regler som gäller inom EU/EES. Det kan dock hända att vi använder oss av leverantörer som behandlar dina personuppgifter utanför EU/EES. I dessa fall säkerställer vi att en lämplig sekretessnivå föreligger hos mottagaren innan dina personuppgifter överförs dit. Detta innebär att det antingen genom EU:s standardiserade uppgiftsskyddsklausuler eller genom ett adekvat beslut uppnås en nivå av uppgiftsskydd som är jämförbar med de standarder som gäller inom EU.

 

18. Datasäkerhet

Vi har vidtagit omfattande tekniska och företagsmässiga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från slumpmässiga eller avsiktliga manipulationer, förluster, förstörelser eller åtkomst från obehöriga personer. Våra säkerhetsmetoder kontrolleras regelbundet och anpassas över tid till den tekniska utvecklingen.

 

Information till dig som kund i enlighet med artikel 13 i GDPR 

 

Information om registreringen och behandlingen av dina personuppgifter

 

Vi anser att noggrannhet och transparens är grunden för ett förtroendefullt samarbete med våra kunder. Vi vill därför informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur du kan utnyttja dina rättigheter som du har enligt GDPR. De personuppgifter som vi behandlar och ändamålet för personuppgiftsbehandlingen beror på den aktuella avtalsrelationen mellan Framily och dig.

 

1. Vem är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen?

Personuppgiftsansvarig är:

 

Framily GmbH

Eppendorfer Baum 23

20249 Hamburg, Tyskland

 

2. Hur når du dataskyddsombudet?

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud enligt följande uppgifter.

 

Felix Hudy

c/o Intersoft Consulting Services AG

Beim Strohhause 17

DE-20097 Hamburg, Tyskland

datenschutz@framily.de

 

3. Vilka personuppgifter behandlar vi?

När du gör en förfrågan, begär en offert eller ingår ett avtal med oss, behandlar vi dina personuppgifter. Förutom detta behandlar vi dina personuppgifter om det krävs på grund av rättsliga förpliktelser, för att ta tillvara ett berättigat intresse eller på grund av att du har samtyckt till det.

 

Beroende på den juridiska grunden för hanteringen av dina personuppgifter rör det sig om följande personuppgifter:

 

• Förnamn, efternamn

• Adress

• Kommunikationsuppgifter (telefon, e-postadress)

• Faktura- och omsättningsuppgifter

• Betalnings- och kontouppgifter

• Kontoinformation, framförallt vid registrering och när du loggar in på vår webbplats

• Video- eller bildupptagningar

 

4. Från vilka källor härstammar personuppgifterna?

Vi behandlar personuppgifter som vi erhåller från våra kunder, underleverantörer och leverantörer.

 

5. För vilka ändamål behandlar vi dina uppgifter och på vilken juridisk grund?

Behandlingen av dina personuppgifter sker framförallt utifrån Dataskyddsförordningen (GDPR).

 

5.1. Behandling av personuppgifter baserat på ditt samtycke (artikel 6.1 (a) i GDPR)

Om du har gett oss ditt frivilliga samtycke till registrering, behandling eller överföring av dina särskilda personuppgifter, utgör detta samtycke den juridiska grunden för behandlingen av personuppgifterna.

 

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke i följande fall:

 

• För att skicka ett nyhetsbrev via e-post

• För att genomföra marknadsundersökningar (t.ex. kundnöjdhetsundersökningar)

• För marknadsföring och reklamanpassning av kundprofiler

• För att publicera kundreferenser

 

5.2. Behandling av personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig (artikel 6.1 (b) i GDPR)

Framily registrerar, behandlar och använder dina personuppgifter för att upprätta, genomföra, ändra eller avsluta det avtal som du ingått med Framily för att kunna genomföra beställningar, för att använda webbplatsen samt för att kunna utforma innehållet i våra erbjudanden.

 

Framily producerar personanpassade böcker (”varor”) för kunden baserat på digitala mallar i filformaten JPG, PNG som kunden kan ladda upp på Framilys webbplats framily.se med hjälp av bok-konfiguratorn. Kunden kan på framily.se välja de varor som ska konfigureras och personanpassa dem med hjälp av särskilda parametrar (t.ex. namn, huvudfigurens utseende, en personlig hälsning). I samband med detta kommer vi att behandla dina uppgifter framförallt för följande aktiviteter:

 

Avtalsmässig kontakt, avtalshantering, löpande kundstöd, servicecenter, hantering av garantianspråk, kravhantering och för eventuell hävning av avtal.

 

Du hittar mer information om ändamålet med personuppgiftsbehandlingen i respektive avtalsdokumentation och i de allmänna affärsvillkoren.

 

5.3. Behandling av personuppgifter för att kunna fullgöra en rättslig förpliktelse (artikel 6.1 (c) i GDPR) eller i allmänt intresse (artikel 6.1 (e) i GDPR)

Som företag omfattas vi av olika rättsliga förpliktelser. För att kunna leva upp till dessa förpliktelser kan en behandling av personuppgifter vara nödvändig. Följande omständigheter kan innebära att vi måste behandla vissa personuppgifter:

 

• Kontroll- och informationsskyldigheter

• Kreditvärdighets-, ålders- och identitetskontroller

• Förebyggande av/försvar mot straffbara handlingar

 

5.4. Behandling av personuppgifter baserat på ett berättigat intresse (artikel 6.1 (f) i GDPR)

I vissa fall behandlar vi dina uppgifter för ändamål där vårt berättigade intresse av att behandla personuppgifterna väger tyngre än ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet. Behandlingen på denna grund kan ske i följande fall:

 

• Direktreklam eller marknads- och åsiktsforskning

• Konsultation av och datautbyte med kreditbyråer

• För att identifiera kreditvärdighets- resp. betalningsrisker

• Garanti av IT-säkerheten och IT-driften

 

6. Till vem vidarebefordras dina uppgifter?

För att kunna uppfylla våra avtalsmässiga och rättsliga förpliktelser kan dina personuppgifter avslöjas för olika offentliga eller interna organ samt för externa leverantörer.

 

Externa leverantörer:

 

• IT-leverantörer (t.ex. underhållsleverantörer, värdleverantörer)

• Leverantörer för akt- och dataförstörelse

• Trycktjänster

• Betalningsleverantörer

• Rådgivning och konsultation

• Leverantörer för marknadsföring eller distribution

• Kreditbyråer

• Avtalshandlare

• Leverantörer för telefon- och e-postsupport (callcenter)

• Leverantörer för webbhosting

• Lettershops

• Revisorer

 

Offentliga organ:

 

Utöver detta kan vi vara skyldiga att överföra dina personuppgifter till ytterligare mottagare, exempelvis myndigheter, om det krävs för att på grund av en rättslig förpliktelse.

 

• Finansmyndigheter

• Tullmyndigheter

• Sociala myndigheter

 

Om du har frågor om de olika mottagarna är du välkommen att kontakta oss på: service@framily.se.

 

7. Överförs dina uppgifter till länder utanför den Europeiska unionen?

Länder utanför den Europeiska unionen (och det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ”EES”) hanterar skyddet av personuppgifter annorlunda jämfört med hanteringen inom EU. För behandlingen av dina personuppgifter använder vi oss i vissa fall av leverantörer som befinner sig i länder utanför EU. Det finns i nuläget inte något beslut av EU-kommissionen om att dessa länder utanför EU generellt erbjuder en lämplig skyddsnivå av personuppgifter på samma sätt som GDPR gör inom EU.

 

Vi har därför vidtagit särskilda åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas lika säkert i länderna utanför EU. Med leverantörer i länder utanför EU ingår vi avtal med standardiserade personuppgiftsskyddsklausuler som tillhandahålls av EU-kommissionen. Dessa klausuler syftar till att säkerställa lämpliga garantier för att dina personuppgifter skyddas hos leverantörer i länder utanför EU.

 

Våra leverantörer i USA är utöver detta certifierade i enlighet med överenskommelsen EU-US Privacy Shield. Om du vill ha mer information om de befintliga garantierna är du välkommen att kontakta oss på service@framily.se.

 

8. Hur länge sparas dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra lagstadgade och avtalsmässiga skyldigheter.

 

När dina personuppgifter inte längre behöver sparas för att vi ska kunna uppfylla avtalsmässiga eller lagstadgade skyldigheter raderas dina uppgifter, såvida vi inte måste fortsätta behandla dem för något av följande ändamål:

 

• Om det krävs för att uppfylla företagsmässiga och skatterättsliga förvaringsskyldigheter. Sådana förvaringsskyldigheter finns bland annat i bokföringslagen och annan skatterättslig lagstiftning.

• För att spara bevismedel inom ramen för de lagstadgade preskriptionsföreskrifterna. Enligt preskriptionsföreskrifterna i den tyska civillagstiftningen Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) kan dessa preskriptionsfrister i vissa fall uppgå till upp till 30 år – den regelmässiga preskriptionsfristen uppgår dock till tre år.

 

9. Vilka rättigheter har du i samband med behandlingen av dina uppgifter?

Varje individ har rätt till tillgång och information om de personuppgifter som behandlas och för vilket ändamål detta sker, enligt art. 15 i GDPR, rätt till korrigering i enlighet med art. 16 GDPR, rätt till radering i enlighet med art. 17 GDPR, rätt till begränsning av behandlingen i enlighet med art. 18 GDPR, rätt att invända i enlighet med art. 21 GDPR samt rätt till dataportabilitet i enlighet med art. 20 GDPR.

 

9.1. Rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen

Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål, utan att det kostar någonting utöver överföringskostnaderna enligt grundpriserna.

 

Vilken rätt har du vid databehandling baserat på ditt berättigade eller allmänna intresse?

 

Du har enligt artikel 21.1 i GDPR rätt att på grund av din specifika situation när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som sker baserat på artikel 6.1 (e) i GDPR (personuppgiftsbehandling på grund av allmänt intresse) eller baserat på artikel 6.1 (f) i GDPR (personuppgiftsbehandling för att tillvara ett berättigat intresse) – detta gäller också för profiling som sker med stöd av samma artikel.

 

Om du invänder mot denna personuppgiftsbehandling kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter, såvida vi inte har särskilda skyddsvärdiga anledningar för behandlingen som överväger dina intressen, rättigheter och friheter eller såvida behandlingen inte tjänar till att tillämpa, utöva eller försvara juridiska anspråk.

 

Vilken rätt har du vid databehandling för utskick av direktreklam?

 

Om vi behandlar dina personuppgifter för att direktreklamsändamål, har du enligt artikel 21.2 i GDPR rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för sådan reklam – detta gäller också för profiling under förutsättning att den är kopplad till sådan direktreklam.

 

Om du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter för direktreklam kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål.

 

9.2. Rätt att återkalla ditt samtycke

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter. Observera att återkallandet endast gäller för den framtida behandlingen.

 

9.3. Rätt till tillgång

Du kan begära information om huruvida vi har sparat personuppgifter om dig. Om du så begär det informerar vi dig om vilka personuppgifter vi behandlar, för vilka ändamål personuppgifterna behandlas, för vem dessa personuppgifter avslöjas, hur länge personuppgifterna sparas och vilka ytterligare rättigheter du har gällande behandlingen av dina personuppgifter.

 

9.4. Ytterligare rättigheter

Du har också rätt till korrigering av felaktiga personuppgifter eller radering av dina personuppgifter. Om vi inte har någon anledning för fortsatt behandling av dina personuppgifter, kommer vi att radera dina personuppgifter eller annars begränsa behandlingen av dessa. Du kan också kräva att vi ger dig, en person eller ett företag som du bestämmer tillgång till alla dina personuppgifter som vi behandlar i ett strukturerat, konventionellt och maskinläsbart format.

 

Utöver detta har du rätt att lämna in klagomål till en ansvarig tillsynsmyndighet för personuppgiftsskydd (artikel 77 i GDPR). Kontaktuppgifterna till tillsynsmyndigheten är:

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Klosterwall 6, 20095 Hamburg, Tyskland.

 

Du kan också lämna in ditt klagomål avseende vår personuppgiftsbehandling till den svenska tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifterna till Integritetsskyddsmyndigheten är:

Integritetsskyddsmyndigheten Box 8114 104 20 Stockholm, e-post: imy@imy.se

 

9.5. Utnyttja dina rättigheter

För att utnyttja dina rättigheter enligt ovan kan du vända dig till personuppgiftsansvarig eller till dataskyddsombudet på de ovan angivna kontaktuppgifterna eller till vår kundtjänst: service@framily.se. Vi kommer att behandla dina förfrågningar så fort vi kan och i enlighet med de lagstadgade kraven och meddela dig vilka åtgärder vi har vidtagit med anledning av dina förfrågningar.

 

10. Föreligger skyldighet att ge oss tillgång till dina personuppgifter?

För att ingå en affärsrelation måste du ge oss tillgång till de personuppgifter som krävs för att genomföra avtalsrelationen eller som vi måste registrera på grund av rättsliga förpliktelser. Om du inte ger oss tillgång till dessa uppgifter kan vi inte behandla och fullgöra avtalsrelationen.

 

11. Ändring av denna information

Om ändamålet med eller typen av behandling av dina personuppgifter ändras avsevärt, kommer vi att uppdatera denna information i tid.

 

 

Integritetspolicy Facebook-fansida

 

Nä du besöker vår Facebook-fanpage är vi gemensamt ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter tillsammans med Facebook. Nedan informerar vi dig om den behandlingen av dina personuppgifter som sker i samband med att du besöker vår Facebook-fanpage.

 

Kontaktuppgifter för de ansvariga och det gemensamma ansvaret enligt artikel 26 GDPR

 

Framily GmbH

Eppendorfer Baum 23

20249 Hamburg

 

och

 

Facebook Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour,
D2 Dublin
Ireland

 

Enligt ett beslut ifrån EU-domstolen är vi gemensamt ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter ihop med Facebook. Det underliggande beslutet från EU-domstolen kan du läsa om här.

 

Nedan informerar vi dig om de rättsliga kraven enligt artikel 26 i GDPR över personuppgiftsbehandlingen när vi tillsammans med Facebook är ansvariga för denna och hur du kan hävda dina rättigheter enligt GDPR. För att säkerställa dina rättigheter har vi också ingått ett kompletterande avtal med Facebook, vilket är en förutsättning för att kunna driva sidan på Facebook.

 

Personuppgiftsbehandling på Facebook-fansida

Vi vill uppmärksamma dig på att du använder denna Facebooksidan och dess funktioner eget ansvar. Detta gäller framförallt användningen av vissa interaktiva funktioner (t.ex. kommentarer, delning, utvärdering).

 

När du besöker vår Facebook-sida registrerar Facebook bland annat din IP-adress och annan information som finns tillgänglig på din enhet i form av cookies. Denna information används för att förse oss med statistisk information om användningen av Facebook-sidan. Ytterligare information om detta finns att tillgå via Facebook på följande länk: https://www.facebook.com/help/pages/insights

 

De personuppgifter som samlats in genom dig i detta sammanhang kommer att behandlas av Facebook Ltd, och kan då överföras till länder utanför EU. Vilken information Facebook får tillgång till och hur denna information används beskrivs allmänt av Facebook i dess riktlinjer för dataanvändning. Där kan du också få information om hur man kontaktar Facebook och om möjligheterna att placera annonser. https://www.facebook.com/policy.php

 

Exakt hur Facebook använder dina personuppgifter från besök på Facebook-sidor för sina egna syften, i vilken utsträckning Facebooks aktiviteter tilldelas enskilda användare, hur länge Facebook lagrar dessa personuppgifter och om personuppgifterna från ett besök på Facebook-sidan delas med tredje parter, är inte slutgiltigt och tydligt beskrivet av Facebook och är därför inte heller helt känt för oss. När du öppnar en Facebook-sida överförs den IP-adress som tilldelats din enhet till Facebook. Enligt Facebook är denna IP-adress anonymiserad (för “svenska” IP-adresser).

 

Facebook sparar också information om användarens enheter (t.ex. inom ramen för funktionen “inloggningsanmälan”) och om det är tillämpligt kan Facebook också tilldela IP-adresser till enskilda användare. Om du för närvarande är inloggad på Facebook som användare finns det en cookie med ditt Facebook-ID på din enhet. Det gör det möjligt för Facebook att se att du besökt en specifik Facebook-sida och kan utvärdera hur du använde den. Detta gäller även för alla andra Facebook-sidor. Gällande vissa Facebook-knappar som länkar vidare till andra webbplatser kan Facebook registrera dina besök på dessa webbplatser och baserat på besöken på dessa webbplatser anpassa innehållet på din Facebook-profil. Baserat dessa uppgifter kan innehåll och reklam skräddarsys för dig. Om du vill göra det svårare för Facebook att spåra dig, bör du logga ut från Facebook eller inaktivera funktionen “förbli inloggad” och ta bort cookies på din enhet, stänga av och starta om din webbläsare. På så sätt tas Facebook-information bort som kan identifiera dig. Det här låter dig använda vår Facebook-sida utan att Facebook kan identifiera dig genom dina cookies.

 

När du använder interaktiva funktioner på webbplatsen (gilla, kommenterar, dela, nyheter osv.) visas en Facebook-inloggningsskärm. Efter en registrering är du direkt igenkännlig för Facebook som en specifik användare.

 

Information om hur du kan hantera eller ta bort befintlig information om dig finns på följande Facebook-supportsidor: https://www.facebook.com/policy.php

 

I samband med dina besök på vår Facebook-fanpage samlar vi in och bearbetar följande information från din användning av vår tjänst:

 

Data

Användningsändamål

Rättslig grund

Användningsinteraktion (publiceringar, gilla m.m.)

Användarkommunikation

Artikel 6.1 (f) i GDPR

Facebook-cookies*

Målgruppsannonsering

Artikel 6.1 (a) i GDPR

Demografiska uppgifter (t.ex. baserat på ålder, plats, språk eller kön)

Målgruppsannonsering

Artikel 6.1 (f) i GDPR

Statistiska uppgifter om användarinteraktion i aggregerad form, dvs. exklusive personuppgifter för oss (t.ex. sidoaktiviteter, sidvisningar, sidoförhandsgranskningar, gillanden, rekommendationer, artiklar, videor, sidaobonnemang inklusive ursprung, tider på dagen)

Målgruppsannonsering

Artikel 6.1 (f) i GDPR

 

Varaktighet för datalagring

I princip lagrar vi bara personuppgifter så länge som det syfte för vilket uppgifterna samlades in uppnås. Om vi har ett avtalsförhållande med dig behandlar vi bara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att fullgöra avtalet. Detta inkluderar också inledande och genomförande av ett kontrakt samt regelbunden preskription. Dessutom sparar vi uppgifterna om och i den utsträckning som vi är skyldiga att göra det på grund av rättsliga förpliktelser.

 

Om du har gett oss samtycke till en behandling ska de uppgifter som avser medgivandet bevaras inom preskriptionstiden till dess att behandlingen har återkallats eller, senast, under behandlingens gång och i slutet av behandlingen.

 

Dina rättigheter

Gällande behandlingen av dina personuppgifter har du följande rättigheter gentemot Facebook och oss:

 

Information

Art. 15 GDPR

Rättelser

Art. 16 GDPR

Borttagning

Art. 17 GDPR

Blockering/begränsning av behandlingen

Art. 18 GDPR

Invändning

Art. 21 GDPR

Dataportabilitet

Art. 20 GDPR

Klagomål till en behörig tillsynsmyndighet

Art. 77 GDPR

Ångerrätt med verkan för framtiden om ett samtycke har givits

Art. 7.3 GDPR

 

För att utnyttja dina rättigheter kan du kontakta Facebook (Kontaktuppgifter framgår längst ned på sidan)  eller oss på Datenschutz@framily.de.

 

Slutbestämmelser och ytterligare information

Denna integritetspolicy finns i tillämplig version under punkten "Sekretess" på vår Facebook-sida. Om du har några frågor om vårt utbud av information kan du kontakta oss på service@framily.se.

 

Mer information om säker användning av sociala nätverk finns också på webbplatsen för Bundesamt for informationsteknisk säkerhet på https://www.bsi.bund.de/EN/Home/home_node.html.